میزان بروز HCV و HIV در اهداکنندگان بار اول انتقال خون استان تهران

چکیده:
سابقه و هدف
کمبود روشی برای تخمین میزان بروز HCV و HIV در اهداکنندگان بار اول، توانایی در اندازه گیری میزان بروز و خطر باقی مانده در این گروه از اهداکنندگان را محدود ساخته است. مطالعه حاضر سعی در تخمین میزان بروز از طریق مدل پیشنهاد شده توسط شیمیان ژو در اهداکنندگان باراول دارد.
مواد و روش ها
در یک مطالعه مقطعی گذشته نگر، کلیه اهداکنندگان بار اول(98810 نفر) از گروه های سنی 20-17 سال و33-26 سال که در سال های 1388 و 1389 موفق به اهدای خون گردیده بودند، وارد مطالعه شدند. شیوع عفونت های HCV و HIV در گروه مورد بررسی، از طریق تقسیم تعداد موارد مثبت اثبات شده به کل اهداکنندگان بار اول در هر گروه سنی به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار 5/19 SPSS انجام و از آمار توصیفی و فاصله اطمینان 95% برای محاسبه P1-P2 استفاده شد.
یافته ها
میزان بروز HCV در دو سال پیاپی 88 و 89 به ترتیب 65/15 و 83/11 در 100000 نفر به دست آمد. میزان بروز کل دوره 2 ساله نیز 26/13در100000 نفر محاسبه شد. میزان بروز HIV در 2سال پیاپی 1388 و 1389 به ترتیب 47/1 و 21/1 در 100000 نفر به دست آمد. میزان بروز کل دوره 2 ساله 37/1 در 100000 نفر محاسبه شد.
نتیجه گیری
قابل مقایسه بودن میزان بروز HIV محاسبه شده با کشورهای توسعه یافته، می تواند بر ایمنی مناسب خون از این نظر دلالت داشته باشد. در عین حال بالاتر بودن میزان بروز HCV، نیاز به تمهیدات دیگری برای ارتقای سلامت خون(مانند استفاده از آزمایش NAT) را گوشزد می کند.
زبان:
فارسی
صفحه:
308
لینک کوتاه:
magiran.com/p1073623 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.