ارزیابی آسیب پذیری زیست محیطی نسبت به خطر بیابان زایی (مطالعه موردی منطقه خضرآباد یزد)

پیام:
چکیده:
بررسی آسیب پذیری اغلب به اطلاعات فضایی وسیعی نیاز دارد. دو ابزار سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) توانایی مدیریت، یکپارچه سازی و استخراج اطلاعات را دارند. بنابراین در این پژوهش با استفاده از این ابزارهای مدیریتی و در چارچوب مدل تحلیلی سلسله مراتبی توسعه یافته و با کاربرد شاخص آسیب پذیری زیست محیطی (EVI) اقدام به ارزیابی و پهنه بندی آسیب پذیری زیست محیطی نسبت به خطر بیابان زایی در منطقه خضرآباد شد. مطالعات انجام شده نشان داد که 894/8درصد درصد از کل منطقه مطالعاتی تحت آسیب پذیری خیلی شدید و 633/14 درصد درصد شدیدا آسیب پذیر می باشد و آسیب پذیری با شدت متوسط (516/63 درصد) بیشترین سهم را در منطقه مطالعاتی به خود اختصاص داده است. مطالعه صورت گرفته نشان از سودمندی و سهولت کاربرد شاخص آسیب پذیری زیست محیطی(EVI) در ارزیابی شدت بیابان زایی داشت. نتایج این پژوهش امکان برنامه ریزی را برای به حداقل رساندن بیابان زایی در اثر انجام طرح های توسعه فراهم می سازد و می تواند شرایطی را ایجاد کند که با توجه به اولویت ها و پهنه بندی آسیب پذیری منطقه مطالعاتی، تعادل بین طرح های توسعه و محیط امکان پذیرگردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
75
لینک کوتاه:
magiran.com/p1075685 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!