تعیین نوسانات هم لرزه پوسته زمین با بهره گیری از داده های آهنگ بالای GPS مطالعه موردی: زمین لرزه سن سیمون 22 دسامبر 2003 (کالیفرنیا- ایالات متحده)

چکیده:
شناخت پدیده زمین لرزه، مستلزم دستیابی هر چه دقیق تر به مدل های دینامیکی و سینماتیکی برای توضیح چگونگی گسیختگی در گسل است. تحلیل حرکات زمین به صورت دقیق و در گستره وسیعی از بسامد ها و دامنه ها یکی از راهکارهای موجود در این زمینه به شمار می رود. سامانه تعیین موقعیت جهانی، امروزه به ابزار نیرومندی برای این منظور تبدیل شده است. تعداد روز افزونی از ایستگاه های دائمی که با هدف انجام مطالعات ژئوفیزیکی و لرزه شناسی نصب و راه اندازی شده اند، اکنون در بسامدهای لرزه ای مانند یک هرتز عمل می کنند. یک گیرنده GPS می تواند به گونه ای دقیق حرکات زمین را در مقیاس های زمانی زمین شناسی (مثال: 1mm/yr) و لرزه ای (مثال: 500 mm/yr) اندازه گیری کند. در این پژوهش شکل موج های لرزه ای حاصل از 13 ایستگاه GPS در فاصله کانونی 36 تا 74 کیلومتر از زمین لرزه سن سیمون 2003 واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی (ایالات متحده) تعیین شده است. در این مقاله قابلیت های روش نسبی تعیین موقعیت با بهره گیری از داده های با آهنگ بالا (1 ثانیه) بررسی و جابه جایی های لرزه ای با جابه جایی های حاصل از انتگرال گیری رکوردهای لرزه نگاری مقایسه و درست آزمایی شده است
زبان:
فارسی
صفحه:
97
لینک کوتاه:
magiran.com/p1091677 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!