بررسی تغییرات ساختار بازار بیمه و اثرات رفاهی آن

چکیده:
این مطالعه به بررسی روند تغییرات ساختار بازار بیمه ایران و تبعات رفاهی آن می پردازد. جهت بررسی روند تغییرات ساختار بازار از شاخص های تمرکز صنعتی شامل شاخص هرفیندال هیرشمن، شاخص رزنبلوت و ضریب نسبی انتروپی استفاده شده است. نتایج بررسی روند تغییرات شاخص تمرکز در این بازار، حکایت از کاهش میزان تمرکز طی دوره زمانی 1382 الی 1388 دارد. میزان تغییرات رفاه بر اساس مدل ویلنر و استال محاسبه شده است. نتایج نشانگر بهبود رفاه در این بازار طی این دوره زمانی می باشد. میزان شدت رقابت میان شرکت های بیمه نیز به عنوان عاملی اثرگذار بر رفاه مصرف کنندگان مورد بررسی قرار گرفته است. در این زمینه پراکندگی سهم بازار بنگاه ها محاسبه گردیده است. نتایج نشان دهنده کاهش میزان پراکندگی سهم بازار شرکت های بیمه در این دوره زمانی می باشد. به طور کلی نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که فضای رقابتی در این دوره بهبود یافته است. این پدیده به معنای بهبود رفاه مصرف کنندگان در این بازار می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1094378 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!