اثر تزریق داخل هیپوکامپی روغن بادام بر حافظه و یادگیری احترازی غیر فعال در موش های صحرایی نر بالغ

چکیده:
زمینه و هدف
روغن بادام دارای ترکیباتی از قبیل؛ اسید اولئیک، اسیدهای چرب غیر اشباع امگا3، 6، 9 و ویتامین E می باشد. هدف این مطالعه بررسی اثر تزریق داخل هیپوکامپی روغن بادام بر حافظه و یادگیری احترازی غیر فعال در موش های صحرایی نر بالغ بود.
روش بررسی
در این مطالعه تجربی تعداد 56 سر موش صحرایی نر بالغ به طور تصادفی به 8 گروه مساوی شامل؛ کنترل، سرم فیزیولوژی دریافت کننده 5/0، 1 و 2 میکروگرم و 4 گروه روغن بادام دریافت کننده 5/0، 1، 5/1 و 2 میکروگرم تقسیم شدند. به جز گروه کنترل در بقیه گروه ها جراحی و کانول گذاری با دستگاه استریوتاکس در ناحیه CA1 سمت چپ صورت گرفت. یک هفته بعد از بهبودی گروه ها با شاتل باکس آموزش داده شدند و بلافاصله بعد از آموزش دوزهای مختلف، سرم فیزیولوژی و روغن بادام از طریق کانول به ناحیه CA1 تزریق شدند، سپس حافظه و یادگیری گروه ها پس از 48 ساعت ارزیابی گردید. داده ها با آزمون آماری آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
روغن بادام با دوزهای 5/0، 1، 5/1 و 2 میکروگرم به طور معنی داری حافظه و یادگیری احترازی غیر فعال را افزایش داد(05/0p<)، اما سرم فیزیولوژی تاثیر معنی داری در حافظه و یادگیری احترازی غیر فعال نداشت(05/0p>).
نتیجه گیری
روغن بادام به عنوان یک استروئید، بر حافظه و یادگیری تاثیر داشته و باعث تقویت حافظه و یادگیری می شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
50
لینک کوتاه:
magiran.com/p1113112 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!