بررسی روش های تخمین آبدهی سالانه و برآورد سیلاب های حوضه آبخیز تیغ آب شهرستان خاش

چکیده:
حوضه آبخیز تیغ آب، بین شهرستان های خاش و ایرانشهر قرار گرفته است. در این تحقیق پس از جمع آوری آمار دراز مدت (22 ساله) از دما، دبی و بارش حوضه، مطالعات در دو بخش انجام شد. در بخش اول به بررسی روش های مختلف در برآورد آبدهی سالانه حوضه و در بخش دوم به بررسی سیلاب و انتخاب بهترین و مناسب ترین روش در تخمین میزان آن، پرداخته شد. آزمون های مختلف آماری بر روی داده ها انجام گرفت تا از همگنی داده ها و پراکنش ایستگاه های منتخب، اطمینان حاصل شود. سپس با استفاده از روش های جاستین، رابطه کمیته تحقیقات کشاورزی هندوستان (ICAR)، موسسه تحقیقات آبیاری ایالتUP هندوستان و رابطه لیسی، ارتفاع رواناب سالانه محاسبه شد و بهترین روش جهت برآورد آبدهی سالانه انتخاب گردید. بر این اساس، از بین روش های مورد استفاده روش جاستین، به دلیل در نظر گرفتن پارامترهای اقلیمی و غیر اقلیمی فراوان و نیز ضریب منطقه ای، در برآورد میانگین آبدهی سالانه، نتیجه بهتری را ارائه داده و برای استفاده در حوضه آبخیز تیغ آب توصیه می شود. در مرحله بعدی سیلاب منطقه بررسی شد و پس از بر آورد دبی پیک سیلاب ایستگاه ها، به بررسی روش های مختلف تخمین سیلاب و انتخاب مناسب ترین روش جهت برآورد آن در دوره های بازگشت مختلف، اقدام گردید. بر اساس نتایج مشاهده شده، جهت بر آورد حداکثر دبی لحظه ای سیلاب، روش SCS از جامعیت بیشتری بر خوردار است.
زبان:
فارسی
صفحه:
255
لینک کوتاه:
magiran.com/p1116955 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!