بررسی اثرات حفاظتی ویتامین E و سلنیوم بر اسپرماتوژنز موش های صحرایی نر بالغ مقاوم به انسولین

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
دیابت یک اختلال چندعاملی ازگروه بیماری های متابولیک است که با افزایش مزمن قندخون مشخص می شود. در این تحقیق، نقش حفاظتی ویتامین E و سلنیت سدیم در پیشگیری از اثرات مضر مقاومت به انسولین (دیابت نوع2) بر اسپرماتوژنز مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روش ها
موش های نر بالغ (180- 200 گرم) از نژاد ویستار به پنج گروه 7 تایی (گروه کنترل، گروه شم و 3 گروه تجربی) تقسیم شدند. این موش ها به مدت 110روز، روزانه فروکتوز10 % محلول در آب و همچنین mg/kg 200 ویتامین E (از طریق گاواژ)، mg/kg 5 / 0 سلنیت سدیم (تزریق درون صفاقی) یا هر دو را دریافت داشتند. پس از این مدت، پارامترهای اسپرم، سطح تستوسترون، LH، تولید روزانه اسپرم (DSP)، هیستوپاتولوژی بیضه و میزان مالون دی آلدهید (MDA) در بیضه مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج
شمارش اسپرم، درصد تحرک و زنده بودن اسپرم و DSP در موش های مقاوم به انسولین کاهش یافت. کاهش معنی داری در تعداد سلول های لایدیگ، اسپرماتوگونی، اسپرماتید و اسپرماتوزوئید در بیضه ی حیوانات مقاوم به انسولین مشاهده گردید. میزان MDA و تستوسترون نیز در بیضه حیوانات مقاوم به انسولین افزایش نشان داد. دریافت ویتامین E و سلنیت سدیم میزان MDA، اثرات مضر فروکتوز بر بیضه، پارامترهای اسپرم و بافت شناسی بیضه را کاهش داد. دریافت همزمان ویتامین E و سلنیت سدیم بیشترین اثر حفاظتی را ایجاد کرد.
نتیجه گیری
این یافته ها نشان می دهد که تجویز ویتامین E و سلنیت سدیم، بیضه موش های آزمایشگاهی را در مقابل استرس اکسیداتیو القا شده توسط دیابت نوع 2 محافظت می کند.
زبان:
فارسی
صفحه:
308
لینک کوتاه:
magiran.com/p1120598 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.