بررسی اثر روغن کنجد در دوران بارداری و شیردهی روی حافظه موش‎های صحرایی 30 روز بعد از تولد Print

چکیده:
زمینه
با توجه به اثر مثبت روغن کنجد بر دستگاه عصبی و از آنجایی که اسیدهای چرب در دوران بارداری برای تکامل دستگاه عصبی و در دوران شیردهی جهت رشد سلول های مغزی نوزاد ضروری می باشند، در این تحقیق اثر مصرف رژیم غذایی حاوی روغن کنجد به میزان 10 درصد در دوران بارداری و شیردهی بر روی حافظه موش های صحرایی متولد شده در 30 روز بعد از تولد بررسی گردید.
مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی موش های صحرایی ماده و نر بالغ نژاد ویستار به 2 گروه 12 تایی تقسیم شدند (در هر گروه 9 موش ماده و 3 موش نر). گروه کنترل با جیره غذایی معمولی و گروه آزمایش با جیره غذایی حاوی روغن کنجد به میزان 10 درصد در دوران بارداری و دوران شیردهی تغذیه شدند. زاده های نر و ماده گروه ها در سن 30 روزگی جهت بررسی حافظه احترازی غیرفعال با استفاده از دستگاه شاتل باکس تست شدند. تحلیل داده ها با استفاده از آنالیز واریانس دو طرفه انجام گرفت.
یافته ها
میانگین زمان تاخیر در ورود به جعبه تاریک در ابتدای آموزش در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کمتر بود (01/0>P). میانگین زمان تاخیر در ورود به جعبه تاریک 48 ساعت بعد از آموزش در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بیشتر بود و میانگین زمان سپری شده در جعبه تاریک 48 ساعت بعد از آموزش در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کمتر بود (001/0>P).
نتیجه گیری
یافته ها نشان داد که مصرف روغن کنجد 10 درصد در دوران بارداری و شیردهی حافظه احترازی غیرفعال پس از 48 ساعت را در موش صحرایی 30 روزه افزایش می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
92 -99
لینک کوتاه:
magiran.com/p1127295 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!