مدیریت بحران در نشست های ساختمانی نمونه موردی: شهر تهران

پیام:
چکیده:
شهر تهران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود یکی از شهرهای در معرض خطر کشور ایران است. توجه به مدیریت بحران های احتمالی که شهر تهران را به طور بالقوه تهدید می کند از رسالت های اصلی مسئولین و دست اندرکاران عرصه های علمی، اجرایی و سیاست گذاری در این شهر محسوب می شود. در سال های اخیر نمونه های متعددی از خسارت های مالی و جانی ناشی از فرو نشست زمین و نشست ساختمانی در زیرساخت ها و ساخت و سازهای شهر تهران شاهد بوده ایم. علت این امر را می توان وجود خاک های مسئله دار، سطح آب های زیرزمینی، ریزش میله ای و انباری چاه های دفع فاضلاب و قنات ها دانست. به این دلیل اخیرا به منظور جلوگیری از مخاطرات ناشی از این گونه حوادث، مطالعات ژئوتکنیک قبل از هر گونه ساخت و ساز در شهر تهران لازم الاجرا شده است. هدف از این مقاله تشریح ضرورت و نحوه ی انجام این مطالعات در ساخت و سازهای شهری به ویژه در شهر تهران است. سوال اصلی تحقیق عبارت از این است که مطالعات ژئوتکنیکی چه نقشی در کاهش مخاطرات ناشی از نشست زمین در مناطق شهری می تواند داشته باشد. فرضیه ی تحقیق نیز عبارت از این است که میان انجام مطالعات ژئوتکنیکی و کاهش فرونشست زمین و نشست های ساختمانی ارتباط معناداری وجود دارد. این تحقیق با روش مطالعات کتابخانه ای و تحلیل اسناد، مدارک و گزارش های موجود درخصوص بررسی های ژئوتکنیکی انجام پذیرفته است. نتایج تحقیق حاکی از وجود ارتباط معناداری میان انجام مطالعات ژئوتکنیکی و کاهش نشست های ساختمانی است.
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p1133214 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.