بررسی تجربی بیماری زایی لیستریا ایوانووی در موش آزمایشگاهی

پیام:
چکیده:
در بررسی حاضر به منظور مطالعه بیماری زایی پنج جدایه باکتری لیستریا (لیستریا ایوانووی) که از گوشت گوسفند جدا شده بود، به صورت داخل صفافی مقدار cfu 106 باکتری به موش آزمایشگاهی نژاد سوئیس آلبینو تزریق شد. نتایج نشان داد که سه جدایه از لیستریا ایوانووی بیماری زا بوده و در مدت 2-6 روز پس از تزریق باکتری سبب مرگ موش شدند. همچنین مشاهده ارگانیسم ها در ارگان های مختلف نیز انجام گردید و ضایعات بافتی در کبد، طحال، کلیه، مغز و روده گزارش شد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
151
لینک کوتاه:
magiran.com/p1133630 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!