مدل مکانی عام برای پاسخ های همبسته پیوسته، ترتیبی و اسمی

چکیده:
هدف این مقاله معرفی یک مدل تعمیم یافته برای توزیع توام متغیرهای اسمی، ترتیبی و پیوسته برای با و بدون داده گم شده است. فرم های بسته ای برای تابع درستنمایی مربوط به مدل های مکانی عام ارائه می شود. همچنین تقریب جو، برای براورد پارامترهای مدل مکانی عام با پاسخ های اسمی، پیوسته و ترتیبی با و بدون داده های گم شده به کار برده شده است. برای نشان دادن قابلیت مدل های پیشنهادی، مطالعات شبیه سازی انجام شده است. همچنین مدل های ارائه شده بر روی داده های واقعی مربوط به آموزش زبان خارجی مورد تحلیل قرار گرفته است
زبان:
فارسی
صفحات:
99 -110
لینک کوتاه:
magiran.com/p1154106 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.