ارائه مدل هماهنگی شبکه تامین خودروسازی با به کارگیری نگاشت علی (مطالعه موردی: شبکه تامین خودروسازی)

نویسنده:
پیام:
چکیده:
مفهوم هماهنگی در مدیریت زنجیره تامین، از دیدگاه نقش آفرینان این زنجیره با همدیگر متفاوت است؛ به طوری که این اختلاف دیدگاه میان آنها، سبب ناهماهنگی بیشتر در کل زنجیره تامین شده است. بنابراین با توجه به اهمیت این مقوله در عملکرد زنجیره تامین، لزوم تبیین مفهوم هماهنگی در قالب مدلی علی ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش با به‎کارگیری رویکرد نگاشت‎شناختی و استفاده از نرم‎افزار مرورگر تصمیم، به مدل کردن محتوای ذهنی خبرگان برگزیده‎شده در صنعت خودروسازی کشور پرداخته شده است. سپس با بهره گیری از نرم‎افزار یو.سی.ای.نت، همبستگی میان نقشه های خبرگان متفاوت، تحلیل شده و در صورت تایید، نقشه های این خبرگان برای دست‎یابی به نقشه اجماعی صنعت خودروسازی کشور تلفیق شده اند. در ادامه نقشه های تفاوت 60، 70 و 100 درصد توافق خبرگان، به‎همراه تعیین میزان روابط میان آنها پرداخته شده است. در انتها آزمون های حاصل از تحلیل های بلوکی بر اعتبار این تقسیم‎بندی ها صحه گذاشته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
87 -112
لینک کوتاه:
magiran.com/p1191031 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.