مسائل علم و اخلاق در جهان معاصر

چکیده:
جریان شناسی انتقادی سیر پیشرفت علوم در دوران معاصر و به ویژه سده ی بیستم از منظر اخلاق است. نویسنده نخست از عدم تعهد و آزادی علوم در سیر خود انتقاد کرده و آثار آن را به ویژه در دو علم بیولوژی و ژنتیک بررسی کرده است. وی با بیان دغدغه های مختلف علم در سده ی بیستم اولین دغدغه را علوم اجتماعی، دومین را علم رفتاری و مسائل روان شناختی، سومین دغدغه را انرژی هسته ای و در فرجام چهارمین را انقلاب بیولوژیک برمی شمارد. در این میان، مولف رابطه ی اخلاق با فن آوری را برمی رسد و سپس ماهیت ایدئولوژیک علم و نظرات موافقان و مخالفان آن را نقل و نقد کرده و در نهایت از پررنگ شدن جنبه ی عملی علم و بی اهمیت شمرده شدن ابعاد تئوریک آن سخن می گوید. مولف در پایان نتیجه می گیرد که هیچ جنبش علمی بدون اخلاق نه تنها سودی ندارد که سخت زیان بخش نیز هست و هر کوشش علمی باید همسان با اخلاق صورت بگیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
75 -105
لینک کوتاه:
magiran.com/p1195705 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!