جایگاه اسلامی سازی علم در بازسازی تمدن اسلامی

پیام:
چکیده:
هدف
هدف این تحقیق، آشکارسازی اهمیت و کارکردهای اسلامی سازی علم در شرایط بحران زده تمدنی کنونی است؛ یعنی حال که مسلمانان دچار انحطاط علمی و تمدنی اند، تنها راه بازسازی تمدن اسلامی و شکوفا کردن ابعاد علمی آن، بایستی از طریق بازتعریف جهان بینی اسلامی، امکان بازتعریف علم اسلامی نیز فراهم شود تا تمدن اسلامی نیز از عقب ماندگی ها رها شده و شکوفا شود.
روش
روش پژوهش این مقاله توصیفی، از نوع تحلیل اسنادی است.
یافته ها
مطالعه تجربه مسلمین در اسلامی سازی علم و شکوفا کردن تمدن اسلامی و بررسی دیدگاه های چندی درباره ابعاد و کارکردهای اسلامی سازی علم است؛ زیرا اگر به نقش دین اسلام در شکل دهی علم و تمدن اسلامی در عصر طلایی توجه کنیم، مشخص می شود که اگر چه آنها برخی از علوم را از تمدنهای دیگر اخذ کردند، اما توانستند با استفاده از آموزه های اسلامی و خلاقیت خود، علوم ماخوذه را بازتعریف کرده، علم اسلامی را تولید کنند و همین امر بود که منشا شکل گیری و شکوفایی تمدن عظیم اسلامی شد..
نتیجه گیری
بازسازی تمدن اسلامی به معنای اخذ صرف علوم موجود غربیان نیست؛ یعنی وارد کردن فناوری و تولیدات غربی برای مدرن سازی جهان اسلام، نه تنها راهگشا نیست، بلکه بحران زا نیز است، که تجربه تلخ این امر در اکثر کشورهای اسلامی قابل مشاهده است. بنابراین راه حل بحران ملل اسلامی در اسلامی سازی علم است که در این روش، جهان بینی اسلامی و انسان مسلمان نیز دارای نقش های مهمی اند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
573
لینک کوتاه:
magiran.com/p1208773 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.