انتخاب پیمانکار در محیط MCDM با استفاده از روش فازی AHP

پیام:
چکیده:

انتخاب پیمانکار یکی از مهم ترین مسائل زنجیره تامین است و تاثیر عمیقی بر عملکرد بنگاه دارد. از آنجا که انتخاب پیمانکار مسئله ای با ضوابط چندگانه MCDM است، روش های بسیاری برای مواجهه با آن پیشنهاد شده است. انتخاب شامل مقایسه ای گسترده از پیمانکاران با استفاده از مجموعه ای مشترک از ضوابط و تخمین هاست. پژوهشگران AHP و سایر روش های سنتی را به طور گسترده برای انتخاب فروشنده و پیمانکار، با در نظر گرفتن بسیاری از متغیرهای زبانی و ضوابط کمی و کیفی استفاده می کنند تا راه حلی بر ابهامات ذاتی مسئله انتخاب پیمانکار باشند، هر چند نارسایی هایی در این روش ها وجود دارد. در این تحقیق روش FAHP که همان بسط فازی AHP است جهت اعمال داده های فازی موجود در ترجیحات قضاوتی متغیرهای تصمیمی مختلف استفاده شده است. سطح زبانی مقایسه های کارشناسان در قالب اعداد فازی مثلثی به منظور ایجاد ساختار ماتریس های مقایسه ای زوجی فازی آورده شده است. پیمانکاران ساختمانی دانشگاه تهران در ارتباط با هر ضابطه اولویت بندی شده اند و نهایتا بهترین با توجه به تمامی شاخص ها تعیین شده است.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
151 -173
لینک کوتاه:
magiran.com/p1225068 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.