بررسی دلایل عدم پیاده سازی نتایج طرح های پژوهشی در راستای تحول سازمانی (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی)

پیام:
چکیده:
امروزه فعالیت های پژوهشی یکی از مهم ترین فعالیت ها در بازارهای متلاطم است. اجرای صحیح و موثر نتایج کاربردی طرح-های پژوهشی در صنعت برق به لحاظ اهمیت برق به عنوان یک محصول راهبردی از ارزش شایانی برخوردار است. این تحقیق، برای پاسخگویی به این سوال اساسی که «چرا نتایج طرح های پژوهشی پایان یافته در شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی پیاده-سازی نمی شوند و یا در صورت اجرا، به طور کامل به اتمام نمی-رسند» انجام شده است. از این رو، یک تحقیق پیمایشی در تمامی واحدهای مرتبط با شرکت برق استان خراسان رضوی انجام شد. جهت کسب نتایج دقیق تر، 120 پرسشنامه در میان تمامی اعضای جامعه توزیع گردید که نرخ بازگشت آن 57 درصد بود. نتایج نشان می دهد از میان تمامی عوامل گوناگون، عامل فرآیند به عنوان اصلی ترین مانع در استفاده از نتایج طرح های پژوهشی مطرح است. اجرای موثر نتایج طرح های پژوهشی کمک شایانی در برنامه ریزی به منظور تحول و تجدید ساختار در سازمان می کند. با شناخت دقیق تر موانع پیاده سازی نتایج تحقیقات و طراحی راه حل هایی به منظور از میان برداشتن این موانع، می توان احتمال موفقیت سازمان در تحول را افزایش داد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1234324 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!