انتخاب شاخص سیل خیزی مناسب با استفاده از مدل بارش- رواناب HEC-HMS و تکنیک هایGIS و RS (مطالعه موردی: حوزه سد جیرفت)

چکیده:
بررسی پتانسیل سیل خیزی حوزه های آبخیز به منظور مکان یابی پروژه های آبخیزداری از اهمیت قابل توجهی برخوردار است به طوری که برای شناسایی مکان هایی با پتانسیل سیل خیزی بالا از شاخص های متفاوتی استفاده می شود. از مهم ترین و کاربردی ترین شاخص های مورد استفاده در این ارتباط شاخص های و می باشند که بر اساس دبی های اوج استخراج شده از مدل های ریاضی کار می کنند. هدف از این مطالعه انتخاب مناسب ترین شاخص سیل خیزی در حوزه سد جیرفت به منظور مکان یابی مناطق حساس به تولید سیل می باشد. در این راستا از مدل بارش- رواناب HEC-HMS و تکنیک های GIS و RS استفاده شد و نتایج نشان داد که مقادیر استخراج شده با استفاده از شاخص با مقادیر شماره منحنی ضریب همبستگی 813/0 دارند. به طوری که با تغییر شماره منحنی مقدار شاخص هم به صورت خطی تغییر می کند. در نتیجه این شاخص به عنوان مناسب ترین شاخص سیل خیزی منطقه انتخاب گردید و نقشه اولویت بندی مناطق موثر در دبی اوج سیل در محیط GIS ترسیم شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
90 -105
لینک کوتاه:
magiran.com/p1242570 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!