کاربرد شاخص های نزدیک ترین همسایه در شاخه زادهای بلوط ایرانی (Quercus brantii var. persica) جنگل های زاگرس

چکیده:
آگاهی از روابط بوم شناختی درختان با یکدیگر، در مدیریت پایدار جنگل ها اهمیت بسزایی دارد. برای مطالعه این موضوع در بوم شناسی مکانی، از شاخص های متنوعی استفاده می شود که براساس فاصله تا نزدیک ترین همسایه استوار هستند. بنابراین این پژوهش با هدف معرفی و کاربرد شاخص های مهم مبتنی بر تحلیل نزدیک ترین همسایه در بررسی روابط بوم شناختی درختان شاخه زاد بلوط ایرانی در جنگل های زاگرس انجام شد. بخشی از این جنگل ها در استان کهگیلویه و بویراحمد با مساحت 9 هکتار انتخاب شده و این بخش به لحاظ شرایط محیطی همگن بود. تمام این محدوده پوشیده از درختان شاخه زاد بلوط ایرانی بود که پس از ثبت موقعیت مکانی این درختان، نقشه نقطه ای آنها تهیه گردید. سپس پنج شاخص نزدیک ترین همسایه G(r)، F(r)، J(r)، GF(r) و CE برای بررسی الگوی مکانی این درختان و روابط آنها با یکدیگر استفاده شد. نتایج نشان داد درختان شاخه زاد بلوط ایرانی در محدوده مورد بررسی که همه شرایط یکسان و همگن بوده، به صورت پراکنده مستقر شده و به لحاظ بوم شناختی به یکدیگر وابسته نیستند. این درختان مستقل از یکدیگر بوده و بر نحوه استقرار یکدیگر تاثیر ندارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
15 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1251458 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!