ارزیابی کارایی فرایندهای اکسیداسیون فتوشیمیایی پیشرفته (UV/H2O2) و UV در حذف رنگزاهای BV16 و RR120 از محیط آبی

چکیده:
مقدمه
رنگزاهای کاتیونی و راکتیو از جمله رنگزای کاتیونی بنفش16 و راکتیو قرمز 120 کاربردهای بسیار زیادی در صنایع مختلف از قبیل صنایع نساجی، چرم سازی، الیاف کنف (گونی بافی)، صنایع غذایی دارند. این مطالعه به منظور بررسی میزان تجزیه رنگزای کاتیونی بنفش 16 و راکتیو قرمز 120 توسط فرایندهای UV و UV/H2O2 انجام شد.
روش بررسی
فرایند فتولیز با استفاده از یک فتوراکتور مجهز شده به یک لامپ کم فشار بخار جیوه (طول موج کوتاه) و با توان 55 وات در مقیاس آزمایشگاهی با تاکید بر اثرات انواع پارامترهای موثر بر روی روند رنگ بری و راندمان تخریب رنگزا انجام گردید.
یافته ها
نتایج نشان می دهند که تابش امواج UV به تنهایی قادر به حذف کامل رنگزاهای مذکور نبوده و نیاز به کابرد روش تلفیقی UV/H2O 2 می باشد. همچنین مشاهده شد که با افزایش میزان پراکسید هیدروژن راندمان حذف افزایش یافته و این روند افزایشی تا میزان مشخصی از H2O 2 می باشد. راندمان حذف در محیط های اسیدی بیشترین مقدار را داشته و همچنین با افزایش میزان غلظت رنگزا راندمان حذف کاهش می یابد. انرژی الکتریکی مصرفی (EE/O) به منظور رنگزدایی محلول محاسبه شده است.
نتیجه گیری
به طور کلی می توان نتیجه گرفت که کاربرد روش فتوشیمیایی(UV/H2O 2)به منظور حذف هر رنگزاهای کاتیونی بنفش 16 و راکتیو قرمز 120 بسیار مناسب بوده و از راندمان حذف بالایی برخوردار می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
135 -149
لینک کوتاه:
magiran.com/p1258975 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!