بررسی اثرات سمی سولفات مس بر بافت آبشش و کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

پیام:
چکیده:
مس یکی از عناصرکمیابی است که در بسیاری از واکنش های آنزیمی دخیل است و برای ماهی سمی می باشد ولی ترکیب آن در پرورش ماهی، برای از بین بردن جلبک ها و هم چنین در پیشگیری و درمان برخی از بیماری های ماهی به کار می رود. در این پژوهش اثر سمیت فلز مس (سولفات مس) بر روی بافت آبشش و کبد قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در شرایط آزمایشگاهی بررسی شده است.
برای بررسی بافت آبشش وکبد 4 آکواریوم هر کدام حاوی10 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان استفاده شد. یکی از این آکواریوم ها به عنوان شاهد انتخاب شد و به 3 آکواریوم دیگر غلظت های 0/2 و 0/4 و 0/8 میلی گرم در لیتر سولفات مس اضافه شد. سپس در زمان های 24، 48، 72 و 96 ساعت پس از آن، ماهی ها برای مطالعات هیستوپاتولوژیک آماده شدند. بررسی ها نشان داد که سولفات مس می تواند باعث ضایعات هیستوپاتولوژیکی مانند اتساع شریان های لاملائی (آنوریسم) در آبشش و هم چنین بروز خون ریزی به خصوص در ورید مرکزی شود. در نهایت می توان نتیجه گرفت که فلز مس به عنوان یک فلز سنگین دارای اثرات مخربی بر روی اندام های حیاتی ماهیان می باشد که میزان این اثرات مخرب در مقایسه گونه های مختلف ماهیان،متفاوت است.
زبان:
فارسی
صفحه:
79
لینک کوتاه:
magiran.com/p1268945 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.