کاربردهای مطالعات ژئومورفولوژیک در پایداری نظم و امنیت در نواحی مرزی با تاکید بر مرزهای خراسان جنوبی

پیام:
چکیده:
شناخت و تسلط بر قابلیت ها و محدودیت های ژئومورفولوژیک یک ناحیه و اتخاذ سیاست های خاص نظامی در راستای آن در مواقع بحرانی، نقش مهمی در پایداری نظم و امنیت یک ناحیه خواهد داشت. در این نوشتار با استناد به منابع اطلاعاتی ژئومورفولوژی و جغرافیای نظامی مبتنی بر روش کتابخانه ای، نمونه هایی از کاربردهای مطالعات ژئومورفولوژیک در برخی مسائل نظامی- امنیتی نواحی مرزی به ویژه نواحی مرزی استان خراسان جنوبی، مورد مطالعه قرار گرفته است. از جمله کاربردهای این نوع مطالعات عبارتند از: کارکردهای نواحی مورفولوژیک در مواقع استتار، محدودیت های ژئومورفولوژیک در ساخت تجهیزات نظامی و حمل و نقل آن ها مانند تانک های آبی- خاکی و کارکردهای آن، برنامه ریزی کارآمد متناسب با شرایط ژئومورفیک در سهولت تردد نیروها و تجهیزات، اتخاذ سیاست های مدیریت دفاعی یا تهاجمی در ارتباط با ساختار ژئومورفولوژی نواحی مرزی و در نهایت لزوم توجه به کاربردهای نقشه های ژئومورفولوژی در آمایش دفاعی و مدیریت نظامی. در این مقاله مطالعه ی موردی خصوصیات مورفولوژی استان خراسان جنوبی با رویکرد نظامی- امنیتی و در قالب کاربردهای ژئومورفولوژی نظامی مورد بحث و بررسی مختصر قرار گرفته است. بر این اساس این منطقه به دلیل دارا بودن کوهستانی نیمه مرتفع و طولی و دشت های هموار میان آن-ها، قابلیت ها و تنگناهای متعددی برای عملیات، مانورهای نظامی و در نهایت پایداری نظامی– امنیتی داراست. بدیهی است گسترش و اجرای این مفاهیم زمینه ساز نظم و امنیت از منظر سطوح ارضی در این منطقه خواهد بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p1271300 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.