بررسی مسئله اعتماد اجتماعی به علم و عوامل موثر بر آن

نویسنده:
چکیده:

در دوران پیش از مدرن، غالبا اعتماد شامل روابط چهره به چهره بین دو فرد کاملا آشنا با یکدیگر می شد. اما در عصر مدرنیته مردم به نظام های کارشناسی انتزاعی)از قبیل نظام های اقتصادی، حقوقی، سیاسی و علمی(اعتماد می کنند .
در مطالعه حاضر سعی شده است تا برخی از مسائل مربوط به اعتماد اجتماعی به علم را مورد بررسی قرار دهیم. در ابتدا، تعریفی از اعتماد به علم را ارائه خواهیم داد، سپس، تاریخچه و انواع اعتماد به علم، نظریه های حوزه اعتماد به علم و عوامل موثر بر اعتماد عمومی به علم را مورد بررسی قرار می دهیم. در واقع، هدف ما از این مطالعه بررسی روند تاریخی، نظریه ها و عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی به علم است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته است. این مطالعه نشان می دهد که در دوره کلاسیک علم دانشگاهی، ما شاهد سطوح بالایی از اعتماد بودیم. اما سطوح به نسبت پایین تری از اعتماد یا دست کم گرایشی رو به پایین در دوره علم پسادانشگاهی حاضر قابل تشخیص است. همچنین، بر اساس یافته های این پژوهش وضوح و پدیداری رخدادهای منفی، تمایل به تقویت بی اعتمادی، استفاده از رسانه های جمعی، آشنایی با علم و روابط بین شخصی از مهم ترین عوامل روان شناختی و اجتماعی موثر بر اعتماد عمومی به علم محسوب می شوند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
39
لینک کوتاه:
magiran.com/p1293083 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!