رخساره های کانه دار کانسار روی - سرب (نقره) تنگ دزان در توالی کربناتی ژوراسیک- کرتاسه، بویین میان دشت (اصفهان)

پیام:
چکیده:
کانسار روی - سرب تنگ دزان در انتهایی ترین گوشه باختری استان اصفهان و در 22 کیلومتری باختر شهرستان بویین میاندشت، در محور کانه زایی سرب و روی ملایر- اصفهان قرار دارد. این کانسار یکی از کانسارهای چینه کران (استراتاباند) در توالی کربناتی ژوراسیک –کرتاسه است. ماده معدنی در این کانسار با دو ژئومتری رخنمون دارد؛ 1) لایه ای و عدسی شکل و همخوان با لایه بندی؛ 2) قطع کننده و در امتداد شکستگی ها به صورت ثانویه. در کانسار تنگ دزان دو رخساره کانه دار تشخیص داده شده است؛ 1- رخساره سنگ آهک دولومیتی (میکرواسپاریت) که دارای 3 افق اصلی کانه دار است و کانه های اصلی آن ساده و دربردارنده گالن، اسفالریت، پیریت هستند که به صورت جانشینی و پرکننده فضای خالی و همچنین در شکستگی ها حضور دارند؛ 2- رخساره سنگ آهک بلورین مارنی که آثار کانه زایی روی و سرب به صورت خیلی ضعیف، دانه پراکنده و بسیار ریز در آن دیده می شود. کانسار دربردارنده دو بخش برون زاد در سطح و سولفید در ژرفاست و همبود کانه ای آن گالن، اسفالریت، پیریت، همی مورفیت، اسمیت زونیت، سروزیت و کمتر هیدروزنسیت و باریت است. عناصر نقره و کادمیم در این کانسار عیار قابل توجهی دارند و به عنوان محصول فرعی مطرح هستند. بررسی های انجام شده و وجود شواهدی چون ویژگی های زمین شناسی و رخساره های کانه دار، گسترش پهنه های برون زاد و سولفیدی، ژئومتری ماده معدنی، همبود کانیایی، ساخت و بافت ماده معدنی در مقیاس های مختلف، دگرسانی های موجود به ویژه دولومیتی شدن و مطالعات لیتوژئوشیمیایی همگی نشان از آن دارد که کانسار روی- سرب تنگ دزان در ردیف کانسارهای نوع دره می سی سی پی قرار می گیرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
77
لینک کوتاه:
magiran.com/p1298118 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!