ژئوشیمی آلی رسوبات خورموسی و نواحی دریایی مجاور آن، شمال باختر خلیج فارس

چکیده:
به منظور بررسی ژئوشیمی آلی رسوبات بستر در محدوده خور موسی و نواحی دریایی مجاور آن، 61 نمونه رسوب سطحی برداشت شد. بر پایه تحلیل دانه بندی صورت گرفته از این رسوبات، 4 نوع اصلی رسوب شامل: گل، گل ماسه ای، ماسه گلی و ماسه گلی با کمی گراول شناسایی شدند. رسوبات یاد شده از ذرات آواری (کوارتز، فلدسپار، خرده سنگ، قطعات خرده سنگی کربناتی و کانی های رسی) و شیمیایی- بیو شیمیایی (پوسته دوکفه ای، گاستروپود، روزن بران، استراکود و بریوزوآ) تشکیل شده اند. بر پایه مطالعات ژئوشیمی آلی، مقدار کربن آلی کل از 0/11 تا 0/70 درصد وزنی متغیر است که در رسوبات گلی در بیشتر نمونه های مطالعه شده، افزایش می یابد. کروژن های مطالعه شده (بر پایه نمودار S2/TOC)، نشان دهنده فراوانی کروژن های نوع III (33 درصد) و مخلوط III-II (55 درصد) است. همچنین نمودار شاخص هیدروژن در برابر Tmax، نتایج یکسانی به دست می دهد. کروژن های مطالعه شده، نشان دهنده متاثر بودن بیشتر منطقه از ورود مواد آلی قاره ای (رودخانه ای، نوع III) نسبت به مواد آلی دریایی (نوع II) است.
زبان:
فارسی
صفحه:
55
لینک کوتاه:
magiran.com/p1313374 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!