انواع کاربردهای تلفن همراه در میان دانشجویان

پیام:
چکیده:
برای شناخت هر چه عمیق تر پدیده های اجتماعی و نیز تکنولوژی های جدید ابتدا لازم است تا تمام ابعاد و جنبه های آن شناخته شود. این پژوهش به بررسی کاربردهای استفاده از تلفن همراه می پردازد و ابعاد استفاده از تلفن همراه را ازنظر گسر(2004) موردبررسی قرار می دهد. وی ابعاد استفاده از تلفن همراه را در میزان استفاده از آن، قلمرو و گستردگی استفاده و تنوع موارد استفاده از تلفن همراه می داند. تحقیق حاضر از روش تحقیق پیمایشی به مطالعه موضوع می پردازد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه های شهر یزد است که تعداد 42426 دانشجو می باشند. سپس با استفاده از جدول کرجسی و مورگان(1970) 384 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. دانشگاه های موردمطالعه شامل دانشگاه سراسری یزد، علوم پزشکی یزد، جامع علمی-کاربردی یزد، پیام نور، غیرانتفاعی، آزاد و فنی و حرفه ای بوده است. در این پژوهش از شیوه نمونه گیری احتمالی از نوع طبقه بندی استفاده شد.
نتایج نشان می دهد که میزان استفاده از تلفن همراه در بین دانشجویان تقریبا یکسان است و ابعاد استفاده از تلفن همراه (میزان استفاده، گستردگی استفاده، تنوع استفاده) با جنسیت، سن، مقطع تحصیلی و وضعیت تاهل رابطه قوی نشان نداد و گویا تلفن همراه و استفاده از آن در حال فراگیر شدن است.
زبان:
فارسی
صفحه:
103
لینک کوتاه:
magiran.com/p1325921 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.