نخستین گزارش از Sordaria fimicola از ایران به عنوان قارچ اندوفیت درختان هلو

پیام:
چکیده:
به منظور شناسایی قارچ های اندوفیت درختان میوه هسته دار استان آذربایجان غربی، بافت های سالم این گیاهان در نقاط مختلف استان جمع آوری شد. برای جدا سازی قارچ های اندوفیت، ابتدا بافت های گیاهی زیر آب شیر بطور کامل شستشو داده شدند. ضدعفونی سطحی بافت ها از طریق قرار دادن آن ها ابتدا در محلول اتانول 75 درصد به مدت 1 دقیقه و سپس در محلول هیپوکلریت سدیم 3 درصد (ماده موثره) به مدت پنج دقیقه انجام شد. پس از شستشوی بافت های گیاهی با آب مقطر سترون و خشک کردن بعدی آن ها، قطعاتی به طول 1 سانتی متر تهیه شده و روی محیط های PCA و PDA کشت شدند ((Schulz et al. 1993. قارچ های رشد کرده از حاشیه بافت ها جدا شده و به تشتک های حاوی محیط کشت جدید منتقل شدند. خالص سازی جدایه های به دست آمده با استفاده از دو روش نوک ریسه و تک هاگ کردن انجام شد. براساس مشخصات ریخت شناختی، تعدادی از جدایه ها Sordaria fimicola (Roberge ex Desm.) Ces. & De Not (Guarro & von Arx 1987، Hanlin 1999) شناسایی شد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
68
لینک کوتاه:
magiran.com/p1329163 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!