کارکرد انتقادی درون مایه در رمان «فرجام ها» اثر عبدالرحمن منیف

پیام:
چکیده:
رمان «فرجام ها» از عبدالرحمن منیف، مانند دیگر رمان های وی، به رغم حجم کمش، دارای مضامین بلند انسانی، اجتماعی و سیاسی است. رویدادهای این رمان در صحرایی خشک و در روستای «طیبه» رخ می دهد که گرفتار قحطی است.رمان، به شیوه مجازی و با بهره گیری ازرمز مشکلات انسان را در جامعه عرب بیان می کند. درون مایه های فرعی این رمان که با طرح پدیده «قحطی» بیان شده، از اندیشه ها و جهت گیری های نویسنده ای نشات می گیرد که سرخورده از فعالیت های سیاسی و حزبی به رمان نویسی روی می آورد تا اهداف و آرزوهایی را که در میدان سیاست به آن دست نیافته، در عرصه ادبیات و رمان به دست آورد. نویسنده با یهره بردن از اندوخته های سیاسی، وعلمی اش، درون-مایه هایی داستان را رژف وعمیق مطرح کرده وبه آن کارکردی انتقادی و اصلاح طلبانه داده است.این جستار، با توجه به اهمیت درون مایه به عنوان اندیشه اصلی هر اثر و نیز نقش بارز آن در رویکرد اصلاح طلبانه، مسائل درونی رمان را به منظور پی بردن به ارزش درون مایه اصلی، با تکیه بر روش تحلیلی، بررسی می نماید.
زبان:
عربی
صفحه:
65
لینک کوتاه:
magiran.com/p1330590 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.