بهینه سازی تهیه فراصوتی و بررسی تورم ژل ابرجاذب با شبکه ساز متیلن بیس-آکریل آمید

پیام:
چکیده:
در این پژوهش،در محیط دوتایی گلیسرین/آب و دمای بدن، ابرجاذب، از منومرهای آکریلی و عامل شبکه ساز به دست آمد. از کاوشگر و حمام فراصوت به عنوان منبع تابش استفاده شد. نتیجه های مربوط به اثر حلال، قدرت یونی، pH، توان و چرخه فراصوت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه های پژوهش نشان داد که با تغییر محیط واکنش، گرانروی تغییر کرده و سرعت واکنش تشکیل تغییر چشمگیری می کند. با افزایش توان صوتی و چرخه فراصوت، واکنش سریع تر انجام می شود چراکه این امر حفره سازی زیادتر و تولید رادیکال بیشتر از این راه را به دنبال دارد. این بررسی نقش پارامترهای موثر بر فرایند پلیمری شدن ابرجاذب را نمایان ساخته و کنترل آنها را در آزمایشگاه و صنعت امکان پذیر می سازد. برای بررسی اثرات تورمی ابرجاذب به دست آمده از فراصوت، آزمایش های مربوط به آن pH های گوناگون انجام شد. نتیجه های بررسی ها نشان داد که ابرجاذب آکریلی به دست آمده، حساسیت بالایی به pH داشته و با توجه به ساختار با تخلخل بالا و قابلیت کنترل تورم با این پارامترها، می توان از این ژل های حساس در جذب و رهایش سریع داروها بهره برد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
33
لینک کوتاه:
magiran.com/p1359384 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!