چگونگی تدوین برنامه ریزی استراتژیک در صنعت چاپ برای مجتمع های چاپ و بسته بندی

پیام:
چکیده:

صنعت چاپ یکی از صنایع مهم و راهبردی در اکثر کشورهای توسعه یافته و همچنین در کشور ایران می باشد که بنابر طبیعت استراتژیک و حساس، همچنین تکنولوژی پیچیده، همواره با نقص های زیادی در کشور همراه بوده است. یکی از دلایل عمده ی این نقص ها، ضعف مدیریتی علمی و استراتژیک در این صنعت است. با پیشرفت در سایر کشورها و همچنین احاطه ی اقتصاد متغیر جهانی و وجود تحریم ها، این صنعت دچار چالش های بزرگی شده است. این مسائل باعث گردیده که نقش مدیریت و تصمیم گیری برای آینده ی این صنعت، پرخطر گردد؛ لذا داشتن توان آینده نگری برای مدیر، شناسایی محیط و برنامه ریزی اثربخش در آینده، در گروه دارا بودن تفکر استراتژیک است.
در گذشته، در اکثر کشورهایی که مرتبط با این صنعت بوده اند، تمرکز عمده ی مدیریت بر توسعه ی سیستم ها و هزینه معطوف بوده و به دلیل عدم توانایی و آگاهی در رابطه با مدیریت علمی و عم، بهای کمتری به برنامه ریزی جامعه و هدفمند داده می شد. اما امروزه با وجود گسترش تکنیک ها و ابزارهای مدیریتی در سایر کشورها، کماکان رویکردی ساختارمند و یکپارچه، همچنین توجه کمتر به مدیریت استراتژیک و عدم مدیریت یکپارچه، سبب ایجاد ناهماهنگی در استفاده ی موثر و عدم کیفیت تولیدات این صنعت در کشورمان نسبت به سایر کشورها شده است. بنابراین اگر یک مدیر، یک تفکر استراتژیک را خط مشی در سیستم مدیریتی خود قرار دهد، می توان شاهد اثربخشی و کارآمدی در بهره گیری از این برنامه ریزی بود و موجب بهره وری در صنعت چاپ می شود.

زبان:
فارسی
در صفحه:
67
لینک کوتاه:
magiran.com/p1363201 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!