مقایسه ی ژل موضعی نیکوتین آمید 5 درصد در برابر ژل کلیندامایسین 2 درصد در درمان آکنه ولگاریس خفیف تا متوسط: یک آزمون بالینی تصادفی دو سو کور

پیام:
چکیده:
مقدمه

آکنه ولگاریس یکی از شایع ترین اختلالات پوستی است که بیماران به دنبال مراقبت و درمان های پوستی آن می اشند. در مطالعه ی حاضر، ما اثر ژل نیکوتین آمید 5 درصد در برابر ژل کلیندامایسین 2 درصد در درمان آکنه ولگاریس خفیف تا متوسط را مورد بررسی قرار دادیم.

روش ها

این مطالعه یک آزمون بالینی کنترل شده ی تصادفی بود که در سال های 2010-2009 انجام شد. شصت زن مبتلا به آکنه ولگاریس خفیف یا متوسط ثبت نام شدند تا با ژل نیکوتین آمید 5 درصد و یا ژل کلیندامایسین 2 درصد به مدت 8 هفته درمان شوند. شاخص شدت آکنه (Acne Severity Index) برای ارزیابی پاسخ به درمان و نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت.

یافته ها

میانگین شاخص شدت آکنه در شروع مطالعه برای گروه های ژل نیکوتین آمید و ژل کلیندامایسین به ترتیب 50/8 ± 85/16 و 27/12 ± 20/18 بود (0500/0 < P). میانگین شاخص شدت آکنه در طول زمان درمان هر دو گروه در مقایسه با شاخص اولیه به طور قابل توجهی کاهش یافت (0001/0 > P). هر چند، با توجه به کاهش شاخص شدت آکنه، اختلاف قابل توجهی بین ژل نیکوتین آمید و ژل کلیندامایسین مشاهده نشد (5830/0 = P).

نتیجه گیری

ژل نیکوتین آمید پنج درصد به اندازه ژل کلیندامایسین2 درصد برای درمان آکنه ولگاریس خفیف تا متوسط موثر است. هیچ عوارض جانبی در طول دوره ی درمان مشاهده نشد.

زبان:
فارسی
صفحه:
4
لینک کوتاه:
magiran.com/p1372013 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.