اثر مصرف نان غنی شده با آرد سویا برشاخص های تن سنجی و فشارخون و ارتباط آن با ژنوتیپ های ApoE در زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی

پیام:
چکیده:
زمینه
برخی مطالعات نشان می دهد که مصرف محصولات برپایه سویا ممکن است اثرات مطلوبی بر شاخص های تن سنجی و فشارخون داشته باشد. احتمال دارد این اثرات با حضور پلی مرفیسم خاص در ژن ApoE مرتبط باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر مصرف نان غنی شده با آرد سویا بر شاخص های تن سنجی و فشارخون و ارتباط آن با ژنوتیپ های ApoE در زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی است.
روش ها
در این کارآزمایی بالینی متقاطع، 30 زن مبتلا به اضافه وزن و چاقی پس از دریافت یک رژیم کاهش وزن خفیف به طور تصادفی به دو گروه رژیم معمولی و نان سویا تقسیم شدند. هر دو گروه به مدت 6 هفته رژیم مورد نظر را دریافت کردند. بین دو دوره 20 روز wash-out (پاکسازی) قرار داشت. از افراد در گروه نان سویا خواسته شد که هر روز مقدار 120 گرم ازنان غنی شده با آرد سویا را به جای همین مقدار نان معمول مصرفی نمایند.
یافته ها
مصرف نان سویا اثر معناداری بر شاخص های آنتروپومتریک و فشارخون سیستولیک در مقایسه با رژیم معمولی نداشت (0/05
نتیجه گیری
مصرف نان سویا ممکن است اثرات مطلوبی بر فشارخون در زنان چاق و دچار اضافه وزن با آلل ε2 داشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
678 -689
لینک کوتاه:
magiran.com/p1380137 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.