شیمی کانی های توده گرانیتوئیدی قلای لان (جنوب غرب قروه، کردستان) و برآورد شاخص های فیزیکوشیمیایی آن

نویسنده:
پیام:
چکیده:
توده گرانیتوئیدی قلای لان در جنوب غرب قروه (کردستان) در پهنه سنندج-سیرجان واقع شده است. بر اساس مطالعات سنگ نگاری، این توده از سه واحد سنگی شامل: دیوریت، گرانیتوئید و گرانیت پورفیری تشکیل شده است. این سنگ ها به طور عمده متشکل از: پلاژیوکلاز، آلکالی فلدسپار، کوارتز و آمفیبول است. برخی پلاژیوکلازها دارای منطقه بندی ترکیبی و بافت راپاکیوی هستند. نتایج ریز پردازش الکترونی بیانگر آن است که دامنه ترکیب پلاژیوکلازها از 14 تا 50 درصد آنورتیت (کمترین مقدار در گرانیت ها) تا 4/41 تا 58 درصد آنورتیت (در دیوریت ها) در نوسان است. داده های تجزیه نقطه ای در مورد آمفیبول ها حکایت از برخورداری آنها از ترکیب منیزیوهورنبلند دارد که با سرشت I بودن ماگما سازگار است. به کارگیری دما-فشارسنج های مختلف (برای مثال: محتوای Al در هورنبلند و زوج پلاژیوکلاز-هورنبلند) بیانگر فشار حدود 1 تا 3/3 کیلوبار و دمای690 تا 804 درجه سانتیگراد برای این توده نفوذی است. بازتاب این تغییرات در رشد کانی هایی مانند: پلاژیوکلازهای درشت بلور در گرانیت پورفیری به طور کامل مشاهده می شود. به علاوه، حضور پلاژیوکلازهای منطقه بندی شده تاییدی بر وجود تغییرات H2O در زمان تبلور و جایگیری ماگما در عمق کمتر از 8 کیلومتری سطح زمین است. با توجه به ترکیب هورنبلند مذاب سازنده توده نفوذی قلای لان از میزان فوگاسیته اکسیژن بالایی برخوردار بوده که ویژگی های کانی شناسی و نیز محیط تکتونیکی توده قلای لان (فرورانش در حاشیه فعال قاره ای) موید این موضوع هستند.
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p1380737 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.