تحلیل لایه های درونی اندیشه عقاد با گفتمان کاوی در کتاب ساره

پیام:
چکیده:
بررسی شخصیت عقاد در قالب نوشته داستانی او «ساره»، از دریچه گفتمان کاوی، مخاطب را به ارتباط تفکر و تکلم و اثر آن در بیان وی و هر نویسنده صاحب سبکی هدایت می نماید. عقاد ادیب، متفکر و نویسنده صاحب سبک کشور مصر است. وی کتاب «ساره» را برای بررسی شخصیت زن و مرد در جریان عشق به یکدیگر، در قالب رمان نوشته است. زیرساخت این جستار، دانشی به نام گفتمان کاوی (Analysis discourse) است که به بررسی روح موجود در یک اثر و تفکر حاکم بر آن می پردازد. گفتمان کاوی، تبیین جنبه ارتباطی زبان و اندیشه نویسنده به منظور دستیابی به عمق ایدئولوژی غالب بر یکی از اثرهای اوست. یافته این مقاله مبین آن است که ایدئولوژی عقاد از خلال رابطه تفکر و زبانش به دست می آید. این مهم از طریق بررسی درونی دو حیطه واژه گزینی و مقولات دستوری محقق می گردد. بدین معنا که از رهگذر فوق، دستیابی به تفکر عقاد ما را به نحوه بیان وی سوق، و نوع ایدئولوژی و مکتب فکری وی را نشان می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p1425221 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!