بررسی و مقایسه صور خیال در ملحمه های فرطوسی و شکور

پیام:
چکیده:
عنصر خیال، یکی از عناصر اصلی شعر است که آن را جزء جوهری شعر و فصل مقوم آن دانسته اند. عنصری که بر تمام عرصه های زندگی انسان مخصوصا نحوه تفکر و زندگی ادبی و هنری ادیبان و هنرمندان سیطره دارد و عرصه ای نیست که از حضور و ظهور این نیروی شگفت انگیز و افسونگر تهی باشد؛ لکن در علم بیان و مباحث مهم آن (تشبیه، استعاره و کنایه) نمودی پویا و گسترده دارد. از دیگر سو، ملحمه- که در ادبیات معاصر عرب بر منظومه های شعری طولانی اطلاق می گردد و داستان زندگی انسانی بزرگ را در موقعیت های مختلف به تصویر می کشد- به عنوان یکی از انواع ادبی مطرح شده و در این میان ملحمه های دینی از اهمیتی بیشتر برخوردار بوده اند. به دلیل جایگاه قابل تامل ملحمه بخصوص ملحمه دینی در ادبیات معاصر عرب و شیوه هایی منحصر به فرد که در این نوع ادبی وجود دارد، توجه خاص به این نوع ادبی ضروری می نماید. روشن کردن این بخش از زیبایی های ادبی در ملحمه های فرطوسی و شکور- که معطوف به زندگی رسول خدا(ص) است- هدفی است که در این پژوهش تلاش می شود به آن دست یافته شود. تنوع و گستردگی تصاویر تشبیهی و استعاری در دو ملحمه، ابتکار و نوآوری و عرضه تصاویر جدید در ملحمه شکور، فراوانی انواع کنایه و همچنین استعاره مکنیه در ملحمه شکور بخشی از نتایج این پژوهش به شمار می رود.
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -50
لینک کوتاه:
magiran.com/p1425223 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!