بررسی فراوانی ناراحتی های اسکلتی- عضلانی و رضایت شغلی در یک شرکت گاز

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
دردهای اسکلتی- عضلانی یک موضوع مهم در دنیای امروز و یکی از بزرگترین مشکلات بهداشت شغلی کشور های رو به رشد است. در مشاغل اداری نیز، به علت حفظ فشارهای ناشی از پوسچرهای نادرست طولانی مدت، این دردها شایع است. از طرفی شیوع این دردها می تواند باعث کاهش رضایت شغلی در کارکنان شود و سازمان را در معرض خطر کاهش بهره وری قرار دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی درد های اسکلتی- ماهیچه ای و رضایت شغلی کارکنان یکی از شرکت های گاز صورت گرفت.
روش بررسی
این مطالعه مقطعی روی همه کارکنان اداری یکی از شرکت های گاز کشور (142نفر) صورت گرفت. ابزار های اندازه گیری دربردارنده پرسشنامه گردآوری اطلاعات دموگرافیک، دو پرسشنامه برای گردآوری دردهای اسکلتی-عضلانی (نوردیک) و پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا بود. داده های گرد آوری شده در SPSS13 و با استفاده از آزمون آماری کای دو تحلیل گردید.
یافته ها
بیشترین شکایات از دردهای اسکلتی-عضلانی در یک سال گذشته به ترتیب برای گردن 52درصد، کمر 2/ 35درصد و پشت 8/ 33درصد بود. 4/ 40درصد کارکنان، میزان رضایت شغلی بالایی را ابراز داشته اند. با این وجود آزمون های آماری ارتباط معناداری را میان آموزش درباره پوسچر کاری مناسب و رضایت شغلی(023/ 0 =pvalue) و نیز وجود درد شانه و رضایت شغلی نشان دادند(02/ 0 =pvalue)
نتیجه گیری
با توجه به میزان شیوع بالای دردهای اسکلتی-عضلانی و ابراز 4/50 درصدی رضایت شغلی متوسط توسط کارکنان این مجموعه، لزوم مداخله ارگونومیک برای اصلاح ایستگاه های کار ضروری به نظر می رسد.
زبان:
فارسی
صفحه:
37
لینک کوتاه:
magiran.com/p1428731 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.