ارایه مدل تخمین عدد روانی با استفاده از پارامترهای مارشال و نتایج آزمایش مقاومت کششی غیر مستقیم

پیام:
چکیده:
رشد سریع آمد و شد، به ویژه تکرار بارگذاری ناشی از عبور وسایل نقلیه سنگین، کیفیت نامناسب مخلوط های آسفالتی و نرسیدن به تراکم مورد نیاز، باعث ایجاد خرابی های متفاوت در روسازی های انعطاف پذیر می شود. یکی از مهم ترین انواع خرابی های روسازی های آسفالتی، تغییرشکل های دائمی می باشد که با نام شیارشدگی شناخته می شوند. شیارشدگی به واسطه تجمع تغییرشکل های دائمی و برگشت ناپذیر در لایه های روسازی تحت تکرار بارگذاری ترافیکی به وجود می آید. در میان تمام لایه های مختلف سهیم در شیارشدگی، تغییرمکان دائمی در لایه سطحی روسازی بخش عمده ای از شیارشدگی را به خود اختصاص می دهد. به همین دلیل در ارایه طرح اختلاط مناسب، توجه به پتانسیل بروز تغییرشکل های دائمی مخلوط های آسفالتی که نشانه ضعف مقاومت برشی در آسفالت است، امری ضروری تلقی می گردد. از طرفی مشخص شده است که عددروانی نشانگر آغاز تغییرشکل های برشی در مخلوط های آسفالتی است که به عنوان شاخصی در ارزیابی پتانسیل شیارشدگی این روسازی شناخته می شود. در این پژوهش سعی شده است تا با ساخت نمونه هایی آسفالتی به روش مارشال که طیف وسیعی از مصالح سنگی، قیر، دانه بندی، فیلر و درصد قیر را شامل می شود، با توسعه یک رابطه میان عددروانی به دست آمده از آزمایش خزش دینامیکی با مقاومت کششی ناشی از آزمایش کشش غیر مستقیم و پارامترهای حاصل از طرح اختلاط مارشال، ضمن صرفه جویی در هزینه های اجرایی، بدون صرف زمان اضافی، وضعیت شیارشدگی مخلوط مورد نظر را پیش بینی نمود. این رابطه که صحت آن توسط شبکه عصبی مصنوعی نیز مورد تایید قرارگرفته است، این امکان را به وجود می آورد تا از تولید آسفالت با مقاومت برشی پایین در مرحله آزمایشگاهی و پیش از تولید کارخانه ای جلوگیری گردد. بدین ترتیب صرفه جویی چشمگیری در زمان و هزینه های آتی طرح اختلاط به وجود خواهد آمد.
زبان:
فارسی
صفحه:
123
لینک کوتاه:
magiran.com/p1439102 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.