مقایسه جنبه های مختلف اندرزنامه اردشیر ساسانی و وصیت نامه منصور عباسی

پیام:
چکیده:
اندرزنامه اردشیر ساسانی و وصیت نامه منصور عباسی، دو اثر تاریخی است که به تاثیر از عقاید دینی و اوضاع اجتماعی و به منظور اصلاح امور سلطنت و مملکت به رشته تحریر درآمدند. (تاریخچه) اما ارتباط این دو بر پژوهش گران پوشیده مانده، (مساله) ابهامی که در هیچ اثری بدان پرداخته نشده است!(پیشینه) بنابراین، مقاله حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش است: آیا ممکن است منصور با توجه به کنجکاوی اش در مورد آگاهی از زندگی شاهان ساسانی، از عهد اردشیر تاثیر پذیرفته باشد؟(سوال) به نظر می رسد که منصور در ادامه پیروی خلفای عباسی از ایران باستان در اداره حکومت و با آگاهی از اندرزنامه اردشیر، به تنظیم وصیت نامه خود پرداخته است. (فرضیه) از آن جایی که متن وصیت نامه و اندرزنامه، بخش جدایی ناپذیر از یک نظام گسترده فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است، بررسی، تحلیل و مقایسه آن ها با توجه به این-که در درون خود گفتمان هایی را جای داده، می تواند ما را در شناخت فرهنگ، ایدئولوژی و باورهای حاکم بر جامعه آن زمان رهنمون سازد. (هدف) این مقاله، به روش تحلیلی توصیفی، به جنبه های تاریخی اندرزنامه اردشیر و وصیت نامه منصور می پردازد. (روش) مقایسه و تحلیل این دو، نشان می دهد که میان نظام حکومتی منصور و اردشیر شباهت های فراوانی وجود داشته است. (یافته)
زبان:
فارسی
صفحه:
111
لینک کوتاه:
magiran.com/p1441308 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!