بررسی هویت ملی تاریخی ایرانی در سفرنامه شاردن

پیام:
چکیده:
پژوهش گران هویت ملی جدید ایران را که از دوره صفویه تحقق یافته، بیش از نیم قرن است که مطالعه و بررسی می کنند. این بررسی ها ابتدا به عناصر و مولفه های هویت ملی ایرانی می پرداخت اما در ادامه، به دیدگاه های متفاوت در مورد جایگاه صفویان در تکوین هویت ملی روی آورد. در هر دو مرحله، برای بررسی موضوع، به منابع اولیه به ویژه سفرنامه ها توجه شده است. (تاریخچه) در این میان، به سفرنامه شاردن، با عنایت به اعتباری که در مطالعات ایران شناسی دارد، توجه جدی قرار نشده است. (مساله) با وجود این، به جز مقاله«بازتاب هویت فرهنگی ایرانیان در سفرنامه های عصر صفوی و قاجار» که این مساله را به طور خاص در سفرنامه ها بررسی می کند، اصولا پژوهش مشخصی در این حوزه انجام نشده (پیشینه) لذا پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که هویت ملی ایرانی در سفرنامه شاردن چگونه بازتاب یافته است؟(سوال) چنین به نظر می رسد که در این سفرنامه، به مذهب شیعه به عنوان مولفه اصلی هویت ایرانی تاکید ویژه ای شده است. (فرضیه) این مقاله، بررسی مولفه های هویت ملی ایرانی در سفرنامه شاردن و چگونگی تبیین آن را پی می گیرد. (هدف) این پژوهش از نوع مطالعات تاریخی و به سبک توصیفی- تحلیلی است. (روش) یافته های پژوهش، ضمن اثبات فرضیه، جنبه های دقیق تری از موضوع را نشان می دهد.
زبان:
فارسی
صفحه:
47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1441311 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!