راهکارهای پیش گیری از خطاهای دارویی توسط پرستاران: مطالعه ای کیفی

پیام:
چکیده:
اشتباهات دارویی یکی از شایع ترین نوع خطاهای پزشکی هستند که برای بیمار مخاطره انگیز است. یکی از روش های تعیین میزان امنیت بیمار در بیمارستان ها سنجش شیوع خطا های دارویی است. استفاده از تجربیات و نظرات افراد خبره می تواند منبع مهمی برای جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی در زمینه ی راهکارهای پیش گیری از خطا های دارویی باشد. هدف از این مطالعه تبیین راهکارهای پیش گیری از خطاهای دارویی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان بود. در این مطالعه ی کیفی 10 پرستار با تجربه ی فعالیت در بخش های بیمارستانی بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف و با حداکثر تنوع فعالیت در بخش ها، انتخاب و وارد مطالعه شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه ی نیمه ساختارمند جمع آوری، ضبط و پس از گوش دادن بر روی کاغذ نگاشته شد و سپس در کامپیوتر تایپ و ذخیره شد. داده های گردآوری شده با روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از ادغام موارد مشابه به 43 کد فرعی، 11 کد اصلی و3 درونمایه شامل: عوامل انسانی، اداره ی اصول مدیریتی و مدیریت ساختار سازمانی خلاصه شد. نتایج این تحقیق منجر به ارائه ی تجربیات پرستاران در زمینه ی راهکارهای پیش گیری از خطای دارویی پرستاران شده است. با برنامه ریزی صحیح، سازماندهی نیروها در بخش و وجود سیستم جامع کنترل و نظارت بر فرایند دارودرمانی و گسترش چارت سازمانی بیمارستان ها، وجود تجهیزات پزشکی و شرایط محیطی مطلوب می توان از عوارض خطرناک و شاید جبران ناپذیر خطاهای دارویی پیشگیری کرد
زبان:
فارسی
صفحات:
62 -76
لینک کوتاه:
magiran.com/p1446815 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.