شناسایی انواع شبکه های نوآوری و نقش آن ها در حوزه های فناوری یک شرکت تحقیقاتی در صنعت الکترونیک

پیام:
چکیده:
با توجه به تغییرات مستمر بازار و لزوم ایجاد مزیت رقابتی پایدار در صنایع دانش بنیان ایجاد روابط شبکه ای در نوآوری و تحقیق و توسعه اهمیت پیدا می کند؛ بدین علت که نوآوری به طور فزاینده ای به اتحادهای راهبردی وابسته شده است؛ بنابراینایجاد شبکه های نوآوری به معنای تعاملاتی که منجر به ایجاد نوآوری می شود از مهم ترین رویکردها در صنایع دانش بنیان محسوب می شود. هدف این مقاله شناسایی شبکه های نوآوری یک شرکت تحقیقاتی در صنعت الکترونیک است، بدین منظور با توجه به اینکه شبکه های نوآوری در بسترهایی نظیر دانشگاه ها، سازمان ها، شرکت های فناور و غیره ایجاد می شود، در این مقاله انواع شبکه های نوآوری در این شرکت احصاء می شود. این تحقیق به لحاظ روشاز استراتژی مطالعه موردی و شیوه تحلیل اسناد با روش هرمنوتیک بهره گرفته است؛ بدین منظور از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته کیفی و تحلیل محتوای اسناد به شناسایی انواع شبکه های نوآوری در این صنعت می پردازد و همچنین با شناخت حوزه های فناوری این شرکت از طریق فرایند شناسایی و اولویت بندی فناوری، نقش هر نوع از شبکه در تولید نوآوری مشخص می شود. ابزار جمع آوری داده مصاحبه های اکتشافی کیفی و بررسی اسناد و مدارک است. جامعه آماری مدیران ارشد و کارشناسان تحقیقاتی مرتبط با موضوع تحقیق هستند که با روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده اند. با توجه به اینکه هدف اصلی مقاله شناسایی انواع شبکه های نوآوری در حوزه های فناوری این شرکت است، نقش هرکدام از شبکه ها در پیشبرد هدف های شرکت مشخص می شود و همچنین گلوگاه ها و خلا شبکه های نوآوری در تعاملات با نهادهای دیگر در خصوص دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و تولید نوآوری نیز شناسایی می شود. با توجه به تشابه شبکه های نوآوری در شرکت های تحقیقاتی نتایج این تحقیق را می توان در شرکت های مشابه نیز تعمیم داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
109 -142
لینک کوتاه:
magiran.com/p1451282 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.