بررسی و پیش بینی اثرات نااطمینانی ناشی از بحران ارزی اخیر ایران بر شاخص بورس بانک ها و موسسات اعتباری

پیام:
چکیده:
عدم اطمینان ارزی، تغییرات غیرقابل پیش بینی در متغیر نرخ ارز است که می تواند تاثیر زیادی بر سایر متغیرها و نهادهای اقتصادی همچون بانک ها و موسسات اعتباری به ویژه در کشورهای درحال توسعه مانند ایران بگذارد. در این پژوهش به بررسی و پیش بینی تاثیرپذیری شاخص بورس بانک ها و موسسات اعتباری ایران از نوسانات اخیر نرخ ارز با استفاده از مدل های VAR، VECM، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم PSO و با داده های ماهانه 6/ 1392- 1/ 1388 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل VAR نشان می دهد که رابطه منفی میان نوسانات نرخ ارز و بازدهی های بازار سهام وجود دارد و همچنین نتایج آزمون هم انباشتگی دلالت بر وجود یک رابطه بلندمدت غیرمستقیم بین این دو متغیر دارد. با شبیه سازی مدل به دو صورت خطی و نمایی با استفاه از الگوریتم ژنتیک و PSO و مقایسه دقت این مدل ها با مدلVAR برآوردی مشخص شد که مدل VAR با دقت بیشتری می تواند به پیش بینی شاخص بپردازد. نتایج پیش بینی توسط مدل VAR نشان داد تداوم وضع موجود نوسانات ارزی می تواند به افزایش شاخص، تشدید نوسانات ارزی در ابتدا موجب افزایش کاهنده و سپس کاهش این شاخص و در مقابل کاهش نوسانات ارزی با اطمینان بخشی به فضای اقتصادی می تواند موجب افزایش شاخص بورس موسسات مالی و اعتباری شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
55
لینک کوتاه:
magiran.com/p1457762 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!