بهینه سازی حرکت سرویس رسان های فرودگاهی در شرایط اضطراری

پیام:
چکیده:
با توجه به این موضوع، تحقیق قابل توجهی برای کاهش بحران در فرودگاه ها و بهینه سازی دسترسی سرویس رسانان به هواپیماها انجام نشده است. سامانه ی اطلاعات مکانی، با توانایی هایی که در تجزیه و تحلیل داده های مکانی ارائه داده است، متخصصان و مهندسان فرودگاه ها را در به کارگیری آن برای بهبود مدیریت بحران در فرودگاه راغب کرده است. در این تحقیق اطلاعات مکانی و زمانی مربوط به سرویس رسانی در فرودگاه، که یکی از عوامل اصلی وقوع بحران در فرودگاه است، به صورت غیرآنی تجزیه و تحلیل شده و شیوه ای نو برای بهینه سازی دسترسی سرویس رسانان به هواپیماها و در نتیجه کاهش بحران در فرودگاه ارائه شده است. هدف به کارگیری این شیوه بهینه سازی دسترسی خودروهای سرویس رسان (با شرط تاخیر نداشتن پرواز ها) برای کاهش بحران در فرودگاه است. در طرح پیشنهادی عملیات سرویس رسانی با در نظر گرفتن دو حالت منجر به کاهش بحران می شود: در حالت اول سرویس رسان پس از ارائه ی سرویس به جایگاه دائم باز می گردد و در حالت دیگر سرویس رسان پس از ارائه ی سرویس در جایگاه موقت توقف می کند. نتایج نشان می دهد که در هر دو حالت با کاهش تعداد سرویس رسان ها در سطح فرودگاه ها از میزان بحران کاسته می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
5 -15
لینک کوتاه:
magiran.com/p1464207 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.