تغییر اقلیم و گرده افشان ها

نویسنده:
مترجم:
خدیجه مداحی
چکیده:
این فصل توصیف می کند که چگونه تغییر شرایط اقلیمی شدید ترین تهدید بالقوه در تنوع زیستی گرده افشان ها به شمار می رود. شواهد فزاینده ای نشان می دهد که تاکنون پاسخ های زیستی در برابر تغییراقلیمی به نسبت ناچیز ارایه شده دراین قرن، رخ داده است. گرده افشان هایی مثل پرندگان، زنبورها، پروانه ها، شب پره ها، مگس ها، سخت بالپوشان، خفاش ها و حتی پشه ها برای تولید غذا ضروری هستند زیرا باعث انتقال گرده بین گیاهان بذری و تاثیر 35 درصدی در تولید محصولات کشاورزی جهان می شوند. گرده افشان ها ضمن خدمت اساسی به انسان ها، در حفظ سایر خدمات اکوسیستم مثل تضمین تنوع زیستی و کمک به طبیعت در تنظیم تهدیدهای خارجی مانند تغییر اقلیمی نیز نقش کلیدی دارند. بحران گرده افشانی که در کاهش زنبورهای عسل و زنبورهای بومی جهان مشهود است از اختلال در تعادل اساسی بین دو موجود دارای برهمکنش دو جانبه ناشی شده است. به طور گسترده انتظار می رود که تغییر اقلیمی ناشی ازفعالیت انسانی با اختلال در بقا و تولیدمثل افراد، کاهش میزان یا دسترسی به زیستگاه مناسب یا حذف سایر گونه های مورد نیاز برای گونه مورد بررسی، منجر به انقراض گونه ها شود. اختلال بالقوه موجود در برهمکنش دو جانبه فراگیر در زیستگاه های خاکی بین گیاهان و گرده افشان های جانوری آن ها، از طریق تغییر اقلیم در معرض خطر است.
زبان:
فارسی
صفحات:
20 تا 42
لینک کوتاه:
magiran.com/p1468571 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!