تولید آنتیسرم چند همسانه ای علیه پروتئین پوششی ویروس زردی غربی چغندر بیان شده در Escherichia coli

پیام:
چکیده:
روش های سرولوژیکی از متداول ترین روش ها برای تشخیص ویروس ها می باشند. برای انجام این روش ها آماده سازی آنتی ژن های ویروسی خالص مرحله ای مهم در تولید آنتی بادی ها است. در تحقیق حاضر ژن رمزکننده پروتئین پوششی جدایه ایرانی BWYV در طی واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) تکثیر و در ناقل بیانی pET26b همسانه سازی گردید و pET-BWYV-CP به دست آمد. سپس سویه (BL21) باکتری Escherichia coli با pET-BWYV-CP ترانسفورم شد و بیان پروتئین پوششی نوترکیب با IPTG القاء گردید. پروتئین پوششی نوترکیب بیان شده خالص سازی و به عنوان آنتی ژن برای ایمنی زایی خرگوش استفاده شد. آنتی سرم تولید شده توانست پروتئین پوششی نوترکیب را در عصاره کامل پروتئین سلول هایBL21 القاء شده توسط وسترن بلات تشخیص دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
739 -746
لینک کوتاه:
magiran.com/p1480427 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.