نقش غرر آیات در تفسیر المیزان با تکیه بر آیات 82و83 سوره «یس»

پیام:
چکیده:
روش علامه طباطبائی در تفسیر المیزان استفاده از آیات قرآن کریم در تفسیر دیگر آیات است. از اشاره هایی که در مقدمه و متن این تفسیر آمده است می توان دریافت آیات غرر، آیات کلیدی قرآن کریم هستند که می توانند راه گشای تفسیر بسیاری از آیات قرآن و حتی کلیدی برای فهم بسیاری از روایات باشند و علامه طباطبائی از این آیات به طرز چشم گیری برای تفسیر آیات دیگر بهره برده است. این مقاله با روش اسنادی در گردآوری، و تحلیل و توصیف در تجزیه و تحلیل، به بررسی آیات 82 و 83 سوره «یس» (به عنوان نمونه ای از آیات غرر)، نشان می دهد علامه از مفاهیم این دو آیه در تفسیر آیات مرتبط دیگر، که دارای معارف مربوط به افعال خداوند و به طور خاص درباره موضوع «امر» می باشند، بهره فراوانی برده است. درواقع، این دو آیه را اصل قرار داده و آیات مرتبط دیگر را با محوریت این آیات تفسیر کرده است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
55
لینک کوتاه:
magiran.com/p1480646 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!