شبیه سازی امواج در جنوب دریای خزر با به کارگیری میدان باد (ECMWF (ERA-Interim و مقایسه با نتایج ISWM II

پیام:
چکیده:
در این مقاله، شبیه سازی مشخصات امواج در دریای خزر جنوبی، با استفاده از خاصیت روش تودرتو در مدل SWAN و به کارگیری میدان باد ECMWF-ERAI انجام گردید. این شبیه سازی با مقایسه نتایج و مقادیر اندازه گیری در ایستگاه های نکا، نوشهر و انزلی با ضریب همبستگی %94 صحت سنجی شد. سپس مدل سازی ها با میدان باد مورد استفاده در ISWM II انجام گردید. هرچند میدان باد مورد استفاده درSWM II در دریای خزر اصلاح شد، اما بالاتر بودن دقت مکانی میدان بادECMWF-ERAI سبب بهبود دقت نتایج پریود موج تا 1ثانیه و ارتفاع موج تا 0/5-1/5 متر، در بخش شرقی و مرکزی خزر شد. البته در غرب محدوده، نتایج مدل با میدان باد ECMWF-Reanalysis INIO، روند مقادیر اندازه گیری را دقیق تر به دست آورد. به علاوه در زمان هایی که ارتفاع موج اندازه گیری کمتر از 1/5 متر بود، نتایج مدل با میدان باد مورد استفاده درISWM II به مقادیر اندازه گیری نزدیک تر بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
77 -85
لینک کوتاه:
magiran.com/p1490371 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!