بررسی وضعیت تکامل نوزادان نارس در دو سال اول زندگی براساس پرسشنامه ASQ

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

با وجود پیشرفت مراقبت های پزشکی جهت حفظ نوزادان نارس، امکان زنده ماندن آنها افزایش یافته است. در مورد میزان و شدت مشکلات تکاملی این نوزادان در کشور ما کمتر کار شده است؛ لذا این مطالعه با هدف تعیین وضعیت تکامل نوزادان نارس انجام شده است.

مواد و روش ها

این مطالعه کوهورت بر روی270 نوزاد نارس متولد شده در بیمارستان قائم(عج) مشهد با میانگین وزنی(40±1460 گرم) انجام شد. اطلاعات مربوط به حاملگی، زایمان و مشکلات حین بستری ثبت شد. این نوزادان در سنین 6 و12و18و24 ماهگی براساس پرسشنامه ASQ ارزیابی تکاملی گردیدند.

یافته ها

بر اساس نتایج این مطالعه 152 (56%) در 6 ماهگی، 115(42/7%) در 12 ماهگی، 101(37/5 %) در 18 ماهگی و 49 نوزاد نارس (18%) در 24 ماهگی، درجاتی از تاخیر تکاملی داشتند. در حیطه برقراری ارتباط 21(7/8%)، حرکات درشت 53(19/6%)، حرکات ظریف 74(27/5%)، شخصی- اجتماعی 89(33%) و حل مسئله 153(57%)، تکامل غیرطبیعی داشتند. 27(60%) نوزادان دچار آسفیکسی، 29(28%) سندرم دیسترس تنفسی و 20(15%) نوزادان زرد در فالوآپ دوساله دچار اختلال تکاملی بودند.

نتیجه گیری

بر اساس نتایج این مطالعه حدود یک ششم نوزادان نارس در دوسالگی تاخیر تکاملی داشتند. در حیطه حل مسئله بیشترین مشکل وجود داشت که در اقدامات بازتوانی باید مد نظر قرار گیرد، از طرفی کنترل مناسب آسفیکسی نوزادی و زردی ممکن است، از مشکلات آنها در آینده بکاهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
7 -13
لینک کوتاه:
magiran.com/p1501641 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.