جلوه های تشبیه و تمثیل در شعر نجیب کاشانی

نویسنده:
چکیده:
تشبیه از بنیادهای اصلی ایماژ و تخییل در ادبیات می باشد و هر کلام مخیل یا شعر ناب نمی تواند بر کنار از این پدیده بلاغی و هنری باشد. همانندسازی و همانندانگاری در سایر شاخه های هنری مانند نقاشی و خط و معماری و سینما و تئاتر همواره جایگاهی ویژه داشته و دارد. بنابراین برای رسیدن به کمال زیبایی یا زیبایی شناسی هنری در شعر بجا و سزاوار است که با دقت خاص به تشبیه و انواع شاخه های آن توجهی ویژه داشته باشیم. در سبک هندی یا اصفهانی که شاعران شیوه ای خاص در سرودن شعر داشتند، تشبیه جایگاهی خاص دارد. به ویژه تشبیه تمثیل که نوعی از تشبیه مرکب می باشد، در این سبک دارای بسامدی بالاست. در این جستار برآنیم تا ضمن آوردن نمونه هایی از انواع تشبیه، تمثیل های برجسته دیوان نجیب کاشانی را به تماشا بنشینیم.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -26
لینک کوتاه:
magiran.com/p1504220 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.