صدا معنایی بر مبنای زیبایی شناسی در شعر فرخی سیستانی

نویسنده:
چکیده:
هر یک ازحروف مصوت و صامت، از نظر صوتی دارای ویژگی هایی هستند که موسیقی حاصل از تکرار آن ها، زمینه ای زیباشناسانه می یابد و در غالب موارد می تواند، تاثیر خاصی در خواننده ایجاد کند. از همین رو ارزشمندترین بخش موسیقی شعر، میزان هماهنگی های آوایی حروف با معنا و مضمون شعر است که، می تواند از منظر زیباشناسی ساختار شعر هم مورد توجه قرارگیرد. بر همین اساس باید گفت، گذشته از بار معنایی الفاظ، نغمه حروف امکانات دیگری در اختیار سخنور قرار می دهد، تا در انتقال مفهوم و مضمون، و همچنین القای احساس مورد نظرش موفق تر باشد. بنابراین تلفیق و ترکیب حروف به صورتی که تکرار آن ها تداعی کننده معانی خاصی در ذهن خواننده باشد، نیاز به مهارت و توانایی ویژه ای است که در برخی از بزرگان ادب فارسی می توان سراغ گرفت. فرخی سیستانی، یکی از سخنورانی است که، بر اساس یافته های این پژوهش می توان گفت، توانایی خاصی در تلفیق آواها و معانی مختلف داشته است. در این مقاله با ارائه مثال های متعددی از شعر او مشخص می شود که، شاعر سیستانی از قابلیت صوتی حروف برای انتقال معنا و مفهوم مورد نظرش، بهره های زیادی برده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
127
لینک کوتاه:
magiran.com/p1504228 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.