برنامه ریزی فعالیت های نگهداری و تعمیرات با استفاده از شبیه سازی و تحلیل پوششی داده ها

چکیده:
برنامه ریزی فعالیت های نگهداری و تعمیرات، به خصوص برای سازمان ها و صنایع بزرگ اهمیت زیادی دارد. چنانچه ملاحظات ایمنی و اقتصادی را به طور هم زمان در نظر بگیریم، اهمیت مسئله را از دیدگاه مدلسازان و مدیران بیشتر می سازد. در این پژوهش فعالیت های نگهداری و تعمیرات سیستم تولیدی بررسی شده است. در ابتدا، با استفاده از شبیه سازی AweSim فعالیت های نگهداری و تعمیرات این سیستم شبیه سازی شده است. توابع تولیدی و نگهداری و تعمیرات با توجه به سوابق تخمین زده شده و شبیه سازی برای مقادیر مختلف بازه های نگهداری و تعمیرات اجرا می شود. با تغییر پارامترهای ورودی، خروجی های مسئله به دست می آید. با توجه به اینکه معیارهای مختلفی جهت بررسی خروجی ها در نظر گرفته شده است، از تحلیل پوششی داده ها برای انتخاب بهترین گزینه استفاده شده است. در پایان بهترین گزینه ها با در نظر گرفتن هزینه، قابلیت اطمینان، قابلیت دسترسی، طول صف و میزان به کارگیری ماشین آلات ارائه شده است. تصمیم گیران می توانند با در نظر گرفتن اولویت های مختلف هر یک از این گزینه ها را برای اجرا برگزینند.
زبان:
فارسی
صفحات:
211 -222
لینک کوتاه:
magiran.com/p1520022 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.